Menu
Wyniki finansowe Grupy BEST za I kwartał 2018
11-05-2018
Wyniki finansowe Grupy BEST za I kwartał 2018
Grupa BEST osiągnęła w pierwszym kwartale 2018 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 54,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 19,7 mln zł i wzrósł ponad dwukrotnie rok do roku. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 40,2 mln zł – co oznacza wzrost o 30%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec Q1 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST spłaciła w terminie obligacje o wartości 45 mln zł
07-05-2018
Grupa BEST spłaciła w terminie obligacje o wartości 45 mln zł
Grupa BEST spłaciła w terminie kolejną transzę obligacji o wartości 45 mln zł. Seria K1 była pierwszą emisją na podstawie prospektu w ramach programu o wartości 300 mln zł, a oprocentowanie wynosiło WIBOR 3M+3,8%. Historycznie BEST S.A. zawsze dokonywała płatności kuponów oraz wykupów obligacji w terminach ich zapadalności i jest stabilnym, wiarygodnym podmiotem na rynku Catalyst.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa BEST – wyniki finansowe za 2017 rok
23-03-2018
Grupa BEST – wyniki finansowe  za 2017 rok
Grupa BEST osiągnęła w 2017 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 196,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł i wzrósł o 42%. Pełna EBITDA gotówkowa wzrosła o 26%.

CZYTAJ WIĘCEJ