Menu
DLA WIERZYCIELI

Windykacja B2B

BEST S.A. świadczy usługi windykacyjne wierzytelności wynikających z umów pomiędzy przedsiębiorstwami. Głównym celem procesu dochodzenia należności jest przywrócenie regularności jej spłaty poprzez zdyscyplinowanie firm mających problemy z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań.

 

Działania windykacyjne podejmowane przez BEST S.A. na zlecenie uwzględniają oczekiwania Zleceniodawcy w zakresie utrzymania współpracy z jego Kontrahentami oraz specyfikę i okres wymagalności roszczeń wobec poszczególnych Kontrahentów. W stosunku do Klientów Kontrahentów podejmowane są działania polubowne - utrzymywanie stałych kontaktów telefonicznych oraz wysyłki pisemnych upomnień i wezwań do zapłaty.

 

W uzasadnionych przypadkach nawiązuje się bezpośredni kontakt z Dłużnikiem.

 

W sytuacjach, w których powyższe działania okazują się nieskuteczne, podejmowane są działania zmierzające do odzyskania roszczeń w trybie postępowania sądowo – egzekucyjnego.