Menu
POZNAJ GRUPĘ BEST

Rada Nadzorcza

 Dr hab. DARIUSZ FILAR, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalizacją: handel zagraniczny. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1989 – stopień doktora habilitowanego i został powołany na stanowisko docenta. Trzy lata później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992-1995 prowadził zajęcia na Uniwersytecie Michigan. Był Głównym Ekonomistą Banku Pekao S.A. i Dyrektorem Biura Analiz Makroekonomicznych, a także członkiem Rady Polityki Pieniężnej NBP. W latach 2010-2014 zasiadał w Radzie Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Obecnie jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej PZU SA i Rady Nadzorczej Pekao S.A.

 

Dariusz Filar spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

 

MIROSŁAW GRONICKI

Członek Rady Nadzorczej

 

Ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W 1977 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na tej uczelni. Od 1987 do 1993 zatrudniony w zagranicznych instytucjach naukowych, m.in. na Uniwersytecie Pensylwania w Filadelfii, Uniwersytecie Karola w Pradze oraz w ICESAD w Kitakyushu. Pracował w organizacjach międzynarodowych, tj. Bank Światowy, ONZ i UE, zajmował się również consultingiem.

Po powrocie do Polski do 1998 był makroekonomistą w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku. W 1999 został współpracownikiem Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, gdzie kierował projektami badawczymi dotyczącymi analizy makroekonomicznej oraz prognoz gospodarczych dla Polski, Ukrainy, Gruzji i Kirgistanu. Był doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji, w tym kilku książek.

W latach 2000-2003 główny ekonomista banku Millenium, ponadto doradca banku inwestycyjnego Goldman Sachs. Był także doradcą rządów Bułgarii, Turkmenistanu i Słowacji. Sprawował funkcję ministra finansów w rządzie Marka Belki w latach 2004-2005. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. Od 2005 roku pracuje jako niezależny konsultant i doradca.

 

Mirosław Gronicki spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

 

ANDRZEJ KLESYK

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończył studia MBA w Harvard Business School.

W latach 1989–1990 pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współtworzył Handlobank oraz Bank Inteligo, który jest jego autorskim projektem. W latach 1993 – 2000 pracował w firmie doradczej McKinsey & Company w Londynie, później przez ponad cztery lata był partnerem w Boston Consulting Group z siedzibą w Warszawie. Piastował stanowisko Członka Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (2010 - 2012). Od 2007 do 2015 roku Prezes Zarządu PZU.

 

Andrzej Klesyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

 

 

 

Dr hab. LESZEK PAWŁOWICZ, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Rady Nadzorczej

 

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej, a także Kierownik Katedry Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku Gdańskiego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w Radzie Naukowej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Rad Nadzorczych: Banku Pekao S.A. i PKN Orlen S.A. Jest członkiem Komitetu Nauk i Finansach Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem licznych publikacji o tematyce ekonomicznej.

 

Leszek Pawłowicz nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

 

 

 

KAROL ŻBIKOWSKI 

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej i Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej - London Guildhall University i Gdańskiej Akademii Bankowej. 

W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.W latach 1994-1997 był zatrudniony w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie, następnie w latach 1997-2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie sprawował funkcję członka zarządu (1997-1998), po czym objął funkcję prezesa zarządu (1999-2003). W latach 2003-2005 był doradcą w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partnerem w Investor Relations Partners. W 2005 roku został doradcą zarządu Orbis S.A. Od 2005 roku pracował w grupie Unicredit CAIB – był prezesem zarządu IR Services sp. z o.o., od 2006 roku dyrektorem zarządzającym w Unicredit Markets & Investment Banking. Od 2008 do 2011 roku Pan Karol Żbikowski był członkiem zarządu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. oraz przewodniczył radom nadzorczym spółek z Grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. W latach 2011-2015 był wiceprezesem i prezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.