Menu
DLA WIERZYCIELI

Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami

BEST S.A. świadczy usługi zarządzania wierzytelnościami na rzecz Kontrahentów. Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami obejmuje zarządzanie portfelem wierzytelności funduszu sekurytyzacyjnego w imieniu towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 

Umowa o zarządzanie może obejmować następujące usługi:

  • nabywanie wierzytelności,
  • zarządzanie wierzytelnościami,
  • zbywanie wierzytelności.

Zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami realizowane jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, umożliwiającego ewidencjonowanie czynności prawnych i faktycznych podejmowanych przy obsłudze wierzytelności, prawidłowe kwalifikowanie wierzytelności do poszczególnych etapów procesu windykacji oraz prawidłowe rozliczanie świadczeń wynikających z wierzytelności.

 

BEST S.A. jako pierwsza firma w Polsce otrzymała w 2010 r. zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.