Menu
DLA WIERZYCIELI

Obsługa portfeli korporacyjnych i detalicznych

BEST S.A. oferuje kompleksową obsługę nieregularnych wierzytelności detalicznych i korporacyjnych na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów gospodarczych świadczących usługi na skalę masową. Za wykonaną usługę BEST S.A. pobiera wynagrodzenie typu success fee lub/oraz ryczałt, w zależności od charakteru zlecenia.

 

Oferta BEST S.A. zawiera:

  • monitoring zaległości (sms, e-mail, telefon, upomnienia pisemne, skip tracing),
  • pieczęć prewencyjną,
  • windykację telefoniczną (wstępną i zaawansowaną),
  • windykację bezpośrednią,
  • wywiady gospodarcze (BIG), poszukiwanie danych teleadresowych i majątkowych,
  • restrukturyzację zadłużenia poprzez zawieranie ugód i porozumień,
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych (cywilnych, karnych, spadkowych, układowych i upadłościowych).

BEST S.A. zapewnia wysoką jakość oraz efektywność wykonywanych zleceń z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych do obsługi wierzytelności, co potwierdzają kontrole i audyty banków oraz innych instytucji finansowych współpracujących z BEST S.A.