Menu
DLA INWESTORÓW

Notowania

Akcje BEST S.A. zadebiutowały na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 30 maja 1997 r. Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie, płynność obrotu akcjami Spółki jest ograniczona.

 

Przez długi czas akcje BEST notowane były w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym ustalaniem kursu w ciągu dnia (tzw. podwójny fixing). W maju 2015 r. Spółka zawarła umowę z Animatorem Emitenta (funkcję tę pełni Dom Maklerski BOŚ S.A.) oraz przystąpiła do Programu Wspierania Płynności. W rezultacie, od 26 maja 2015 r. akcje BEST notowane są w systemie notowań ciągłych.

 

21 września 2015 r. dokonany został podział akcji (split) w stosunku 1 do 4. Historyczne notowania na poniższym wykresie prezentowane są wg wartości rzeczywistych w całym okresie, tzn. notowania przed 21 września 2015 r. nie były korygowane.

 

Wykres notowań akcji BEST S.A.

 

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Cierkowski

tel: +48 22 440 1 440

kom. +48 697 613 709

 e-mail t.cierkowski@ccgroup.com.pl

 

Joanna Sokołowska

tel: +48 22 440 1 440

kom: +48 605 959 539

 e-mail j.sokolowska@ccgroup.com.pl