Menu
DLA INWESTORÓW

Obligacje - Dotychczasowe emisje

Od 2011 r. BEST jest aktywnym emitentem na rynku obligacji korporacyjnych. Początkowo emisje Spółki kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych. W 2014 r. BEST uruchomił program publicznych emisji obligacji, w którym mogą uczestniczyć także inwestorzy indywidualni. Większość wyemitowanych obligacji została wprowadzona do obrotu na Catalyst.

 

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez BEST S.A. z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

 

 

Oznaczenie serii Wartość nominalna obligacji (w mln zł) Oprocentowanie nominalne Częstotliwość wypłaty kuponu Data emisji Termin wykupu Rodzaj emisji Notowanie na Catalyst
K1 45.0 WIBOR 3M + 3,8% Kwartalnie 30.04.2014 30.04.2018 publiczna Tak
K2 50.0 6% Kwartalnie 30.10.2014 30.10.2018 publiczna Tak
K3 35.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 10.03.2015 10.03.2019 publiczna Tak
K4 20.0 WIBOR 3M + 3,5% Kwartalnie 10.03.2015 10.03.2020 publiczna Tak
L1 60.0 WIBOR 3M + 3,6% Kwartalnie 28.08.2015 28.08.2020 publiczna Tak
L2 40.0 WIBOR 3M + 3,8% Kwartalnie 04.03.2016 04.03.2020 publiczna Tak
L3 50.0 WIBOR 3M + 3,5% Kwartalnie 10.05.2016 10.05.2020 publiczna Tak
O 6.770 WIBOR 3M + 3,10% Kwartalnie 30.12.2015  18.12.2018  prywatna Tak
P 4.65 WIBOR 3M + 3,50% Kwartalnie 27.01.2016 27.07.2020 prywatna Tak
Q1 20.0 WIBOR 3M+ 3,4% Kwartalnie 30.06.2016 26.01.2021 prywatna Tak
Q2 10.0 WIBOR 3M + 3,4% Kwartalnie 29.07.2016 01.02.2021 prywatna Tak
R1 50.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 10.11.2016 20.04.2021 publiczna Tak
R2 30.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 10.02.2017 10.08.2021 publiczna Tak
R3 60.0 WIBOR 3M + 3,3% Kwartalnie 29.03.2017 23.09.2021 publiczna Tak
Razem 481,42            

 

Poza obligacjami wyemitowanymi przez BEST S.A., w ostatnich latach obligacje emitowane były także bezpośrednio przez fundusze sekurytyzacyjne, poprzez które Grupa BEST inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych. W 2010 r. fundusz BEST II NSFIZ – jako pierwszy fundusz sekurytyzacyjny w Polsce – przeprowadził emisję obligacji.

 

Podstawowe warunki emisji obligacji wyemitowanych przez fundusze zarządzane przez BEST TFI z przyszłym terminem wykupu prezentuje poniższa tabela:

 

Oznaczenie serii Wartość nominalna obligacji (w mln zł) Oprocentowanie nominalne Częstotliwość wypłaty kuponu Data emisji Termin wykupu Rodzaj emisji Notowanie na Catalyst
Obligacje BEST II NSFIZ z przyszłym terminem wykupu 
C 40,0 WIBOR 6M + 4.3% Półrocznie 17.01.2014 17.01.2018 prywatna Tak
Razem:  40,0             

 

18 stycznia 2016 r. zostało wykupione obligacje o wartości 10 mln. Do wykupu pozostają obligacje o wartości 30 mln.

 

Powyższe zestawienie nie obejmuje emisji obligacji przeprowadzonych wewnątrz Grupy BEST. 

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Cierkowski

tel: +48 22 440 1 440

kom. +48 697 613 709

 e-mail t.cierkowski@ccgroup.com.pl

 

Joanna Sokołowska

tel: +48 22 440 1 440

kom: +48 605 959 539

 e-mail j.sokolowska@ccgroup.com.pl