Menu
DLA INWESTORÓW

Czym jest sekurytyzacja?

Sekurytyzacja jest operacją finansową, polegającą na „zamianie” niepłynnych aktywów (wierzytelności bankowych, należności handlowych, przyszłych należności) w płynne papiery wartościowe np. poprzez emisję obligacji zabezpieczonych na tych aktywach.

 

Sekurytyzacja z wykorzystaniem funduszu sekurytyzacyjnego

Głównym podmiotem biorącym udział w sekurytyzacji jest fundusz sekurytyzacyjny, który nabywa portfel wierzytelności od inicjatora sekurytyzacji (np. banku). Za nabywane portfele wierzytelności fundusz sekurytyzacyjny płaci środkami pieniężnymi pozyskanymi od inwestorów z emisji obligacji. Emitowane obligacje mogą być zabezpieczone nabytymi wcześniej innymi portfelami wierzytelności.

 

 

 

Kontakt dla Inwestorów

Tomasz Cierkowski

tel: +48 22 440 1 440

kom. +48 697 613 709

 e-mail t.cierkowski@ccgroup.com.pl

 

Joanna Sokołowska

tel: +48 22 440 1 440

kom: +48 605 959 539

 e-mail j.sokolowska@ccgroup.com.pl