Menu
POZNAJ GRUPĘ BEST

BEST TFI S.A.

BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna powstało w 2007 roku. Towarzystwo specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami sekurytyzacyjnymi, które inwestują w zakup wierzytelności (tzw. wierzytelności sekurytyzacyjne). W aktywach funduszy zarządzanych przez BEST TFI S.A. znajdują się obecnie portfele wierzytelności o nominalnej wartości ponad 7,7 mld złotych. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest BEST S.A.

 

BEST TFI S.A. zarządza obecnie trzema funduszami inwestycyjnymi:

  • BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
    - wartość aktywów netto*: 102,5 mln zł
  • BEST II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
    - wartość aktywów netto*: 101,9 mln zł
  • BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
    - wartość aktywów netto*: 180,3 mln zł

*- według stanu na dzień 31.12.2013 r.