Menu
Grupa BEST nabyła pierwszy portfel wierzytelności we Włoszech
19-07-2017
Grupa BEST nabyła pierwszy portfel wierzytelności we Włoszech
Informujemy, że należąca na Grupy Kapitałowej BEST spółka BEST Capital Italy nabyła pierwszy portfel wierzytelności na rynku włoskim. 

CZYTAJ WIĘCEJ

Dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w I półroczu 2017 r.
13-07-2017
Dynamiczny wzrost skali działalności Grupy BEST w I półroczu 2017 r.
·         131,7 mln zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności – wzrost o 18% r/r ·         109,2 mln zł spłat z portfeli wierzytelności przynależne Grupie BEST – wzrost o 25% r/r ·         blisko 150 mln zł zainwestowane w nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej blisko 970 mln zł – wzrost o 76% r/r ·         z sukcesem pozyskiwane finansowanie na rozwój działalności – 150 mln zł i 7,6 mln EUR w ramach emisji obligacji oraz 19 mln zł z emisji

CZYTAJ WIĘCEJ

BEST zaprasza akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji
10-07-2017
BEST zaprasza akcjonariuszy Kredyt Inkaso do negocjacji w sprawie sprzedaży akcji
Dzisiaj BEST S.A. ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Kredyt Inkaso S.A. W wyniku wezwania spółka zamierza dokupić do 4.269.961 szt. akcji i zwiększyć swój udział do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso. BEST posiada obecnie 4.268.134 szt. akcji dających 32,99% ogólnej liczby głosów.

CZYTAJ WIĘCEJ